E-bok från 2014
Del 1: Folke Filbyter utkom 1905
Del 2: Bjälboarvet utkom 1907


Program

Heidenstamsällskapet genomför årligen ett utåtriktat program i samarbete med bl.a. Stiftelsen Övralid, bibliotek m.fl. kulturinstitutioner.

2019-06-09 kl. 1730
Inbjudan till föreläsning på Övralid den 9 juni 2019

Klicka här för Detaljprogram

2019-07-06 kl. 1000
Sommarmöte den 6 juli 2019

Klicka här för Detaljprogram

2019-07-06 kl 1230
Årsmöte dem 6 juli 2019

Klicka här för Detaljprogram