Program

Följande program anordnas:

a) Tisdagen den 17 maj anordnar Heidenstamsällskapet ett program på Övralid, Klicka här för Detaljprogram.

b) Lördagen den 11 juni anordnas en vandring i Heidenstams fotspår vid Nässja och Örberga. Medverkan av Fredrik och Magnus Vahlquist. Detaljprogram utskickas under maj.

c) Årsmöte den 6 juli nära Övralid i gamla småskolan i Nykyrka, kallelse utskickas i början av juni.

d) Vernerdagen anordnas i Olshammars kyrka den 17 augusti. Programarbete pågår.