Månljuset

Jag vet ej, varför jag vaken sitter,

fast dagen ingen glädje skänkt,

men allt i mitt liv, som likt solar blänkt,

och allt, som i mörker och kval blev sänkt,

det darrar i natt i en flod av glitter.

Ur Nya dikter 1915
Val av styrelsen


Program

Heidenstamsällskapet genomför årligen ett utåtriktat program i samarbete med bl.a. Stiftelsen Övralid, bibliotek m.fl. kulturinstitutioner.

Föreläsning ”Folkungaträdet”
Preliminärt månadsskiftet januari-februari 2019 i Linköping

Föreläsning om 80-talisten Heidenstam och media
Preliminärt under maj 2019 på Övralid

Sommarmöte samt årsmöte 2019
2019-07-06 Församlingshemmet i Nykyrka

Föreläsningar, uppläsning och ev. musik

Programmet hösten 2019 beslutas efter årsmötet 2019
Preliminärt planeras bl.a. följande arrangemang:

September/Oktober:
Specialvisning av Övralid. Samordning: PG Andersson

November/december:
Preliminärt en föreläsning kring biografier om Heidenstam samt rörande Heidenstams aktualitet som lyriker

Fastställt program framgår av hemsidan