Ur ”Ensamhetens tankar” XVIII

Kring halva jorden jag letat har
en punkt, som jag vackrast fick kalla.
Så vackra voro de alla,
att ingen vackrare var.

Tag allt som är mitt och mitt kan bli,
men lämna min yppersta gåva
att kunna njuta och lova,
där en annan går kallt förbi!

Dikten ”Ensamhetens tankar” ingår i debutboken ”Vallfart och vandringsår” som utkom på Albert Bonniers förlag 1888.

Medlemmarna Hans-Olof och Annelie Dagerstigs val för första kvartalet 2017.

Program för första halvåret 2017

Lördag den 6 maj 2017 kl 0830-1730 ca (heldagarrangemang)
Heidenstam och Olshammar

Bussresa i Olshammarstrakten.

Föreläsare: Håkan Jaldung, ordförande i Heidenstamsällskapet

Detaljprogram
Detaljprogram


Tisdagen den 23 maj 2017 kl 1830
Heidenstam
(Preliminärt ämne, datum och tid)

Övralid

Föreläsare: Professor emeritus Per Rydén, Lunds universitet

Detaljprogram


Torsdag den 6 juli 2017
Årsmöte och Övraliddagen

Medevi brunn och Övralid

Detaljprogram