Program

Följande program anordnas:

a) Årsmöte och sommarmöte den 6 juli 2022 i Nykyrka, se utsänd kallelse.

b) "Vernerdagen" i Olshammars kyrka den 17 augusti 2022. Programarbete pågår.