Var kväll jag jordar mitt gamla jag

och vaknar upp med ett annat.

Väl hundra tankar begynna min dag.

När jag somnar har ingen stannat.

Bland nöjen och sorger vandrar jag kring

och synes mig själv en gåta.

Men lycklig den som för ingenting

kan skratta som jag eller gråta!

Från ”Ensamhetens tankar” ur ”Vallfart och vandringsår” som utkom 1888.

Diktval av okänd besökare på vår hemsida.


Program

Heidenstamsällskapet genomför årligen ett utåtriktat program i samarbete med bl.a. Stiftelsen Övralid, bibliotek m.fl. kulturinstitutioner.