Månljuset

Jag vet ej, varför jag vaken sitter,

fast dagen ingen glädje skänkt,

men allt i mitt liv, som likt solar blänkt,

och allt, som i mörker och kval blev sänkt,

det darrar i natt i en flod av glitter.

Ur Nya dikter 1915
Val av styrelsen


Program

Heidenstamsällskapet genomför årligen ett utåtriktat program i samarbete med bl.a. Stiftelsen Övralid, bibliotek m.fl. kulturinstitutioner.

Övralidseftermiddagen
Linköping 2018-10-05 kl 15-18
Detaljprogram

Föreläsning I om ”Folkungaträdet”
Prel: 2018-12-01 i Linköping

Detaljer anges senare

Föreläsning II om ”Folkungaträdet”
Prel: 2019-01 alt 02 i Motala

Detaljer anges senare

Föreläsning på Övralid
Prel: 2019-05

Detaljer anges senare

Års- och sommarmöte
2019-07-06 Församlingshemmet i Nykyrka

Detaljer anges senare