VID VÄGENS SLUT

Vis, o människa, det blir du först,
När du hinner till de aftonsvala
höjders topp, där jorden överskådas.
Konung, vänd dig om vid vägens slut,
vila där en stund och se tillbaka!
Allt förklaras där och allt försonas,
Och din ungdoms riken hägra åter,
strödda än med ljus och morgondagg.


Dikten ingår i det centrala verket ”Nya dikter”, som kom ut år 1915 på Albert Bonniers förlag

Dikten har valts av vår medlem Solveig Johansson, Borensberg

 


Ur ”Ensamhetens tankar” XVIII

Kring halva jorden jag letat har
en punkt, som jag vackrast fick kalla.
Så vackra voro de alla,
att ingen vackrare var.

Tag allt som är mitt och mitt kan bli,
men lämna min yppersta gåva
att kunna njuta och lova,
där en annan går kallt förbi!


Dikten ”Ensamhetens tankar” ingår i debutboken ”Vallfart och vandringsår” som utkom på Albert Bonniers förlag 1888.

Medlemmarna Hans-Olof och Annelie Dagerstigs val för första kvartalet 2017.

Program

Heidenstamsällskapet genomför årligen ett utåtriktat program i samarbete med bl.a. Stiftelsen Övralid, bibliotek m.fl. kulturinstitutioner.


Program för andra halvåret 2017

Torsdag den 6 juli 2017
Årsmöte och Övralidsdagen

Medevi brunn och Övralid

Detaljprogram