Heidenstamsällskapets årsprogram och aktiviteter

Vi inbjuder årligen våra medlemmar till ett flertal föreläsningar, symposier, konserter, luncher och resor i ämnet Verner von Heidenstams, och i hans fotspår.

För övergripande programpunkter, Klicka här. För att se detaljerad information och specifika inbjudningar till respektive aktivitet, Klicka här.