HÖSTSTÄMNING

Ihi! Oho!
Nu blir vinterns ro!
I höstaflöfvade asparnas snår
ligger svept i en mullgrå klut
en docka, hvars färger bleknat ut.
Hon har hufvud af lärft och hår af garn.
Hon liknar ett lik af ett barn.

Hos dockan står en sinnessvag
och svartklädd man med fiol.
Han stryker en polska i hvassa drag
i novembergryningens gula sol.

Ur Vallfart och vandringsår 1888

Val av medlemmarna Eric och Margaret Englund


Program

Heidenstamsällskapet genomför årligen ett utåtriktat program i samarbete med bl.a. Stiftelsen Övralid, bibliotek m.fl. kulturinstitutioner.

Styrelsen beslutar på styrelsemötet i november om program för första halvåret 2018.
Klart är att nästa program genomförs den 3 februari 2018. Detaljprogram för det programmet presenteras i början av december.