VI MÄNNISKOR

Vi, som mötas några korta stunder,

barn av samma jord och samma under,

på vår levnads stormomflutna näs!

Skulle kärlekslöst vi gå och kalla?

Samma ensamhet oss väntar alla,

samma sorgsna sus på gravens gräs.

Ur Nya dikter 1915

Val av Maria Waxegård

Hedersordförande i Heidenstamsällskapet

Program

Heidenstamsällskapet genomför årligen ett utåtriktat program i samarbete med bl.a. Stiftelsen Övralid, bibliotek m.fl. kulturinstitutioner.