E-bok från 2014
Del 1: Folke Filbyter utkom 1905
Del 2: Bjälboarvet utkom 1907


Program

Heidenstamsällskapet genomför årligen ett utåtriktat program i samarbete med bl.a. Stiftelsen Övralid, bibliotek m.fl. kulturinstitutioner.

2019-02-06 kl 1800
”Ett hemligt liv”, professor Martin Kylhammar om sin nya bok
Plats: Stiftsbiblioteket Linköping
Arr: Stiftsbibliotekets vänner

Klicka här för Detaljprogram

2019 Maj
Specialvisning av Övralid för sällskapets medlemmar
Särskild kallelse

2019-07-06
Årsmöte och sommarmöte
Plats: Nykyrka församlingshem
Särskild kallelse

2019 Hösten
Beslutas av styrelsen efter årsmötet