Mer om och av Heidenstam


Litteraturbanken

Botanisera i Litteraturbanken
(sidan öppnas i ett nytt fönster)
När du är färdig, stäng det nya fönstret, så kommer du tillbaka hit

Litteraturbanken

Ljud & Bild ur Litteraturbanken
(sidan öppnas i ett nytt fönster)
När du är färdig, stäng det nya fönstret, så kommer du tillbaka hit

Gabriella Möllerberg
tecknade ett av Heidenstams exlibris.


Urval av Heidenstams centrala verk

Dikter (1895) (Nedan pocket från 2007)

Karolinerna (1897-1898) (Nedan E-bok från 2012)

Folkungaträdet (Nedan E-bok från 2014)
- Folke Filbyter (1905)
- Bjälboarvet (1907)

Nya dikter (1915)
Andra böcker av Heidenstam

Vallfart och vandringsår (1888) (Nedan utgåva 1929)

Endymion (1889)

Hans Alienus (1892) (Nedan utgåva 1995)

Den heliga Birgittas pilgrimsfärd (1901)

Svenskarna och deras hövdingar I-II (1908 och 1910)

När kastanjerna blommade (1941)

Verner von Heidenstam Brev, utgivna av Kate Bang och Fredrik Böök (1949)

Brev 1884-1890, Inledning av Magnus von Platen och Gudmund Fröberg (1999)
Urval av böcker om Heidenstam:

Kate Bang, Vägen till Övralid (1945)

Kate Bang, Övralid (1946)

Staffan Björck, Heidenstam och sekelskiftets Sverige (1946)

Staffan Björck, Verner von Heidenstam (1965)

Fredrik Böök, Verner von Heidenstam (1946 och 1959)

Gudmund Fröberg, Inifrån det svenska (1994)

Per I. Gedin, Verner von Heidenstam. Ett liv (2006)

Per I. Gedin, Varför får Heidenstam inte vara den han är? En filipik. (Boken är ett starkt försvar för Heidenstam mot beskyllningarna om nazistsympatier) (2011)

Helge Gullberg (urval): Verner von Heidenstam och Ellen Belfrage (1960)

Gäster från jorden, tal på Övralid 1945-2005 (2005)

Martin Kylhammar, Maskin och idyll: teknik och pastorala ideal hos Strindberg och Heidenstam (1985)

Martin Kylhammar, Den tidlöse modernisten. En essäbok (2004)

Martin Kylhammar, Pojken på vinden. Filosofiska essäer. (ett långt avsnitt har titeln Den källkritiska processen och den tyste skalden på Övralid, som är ytterligare ett försvar för Heidenstam i den ännu levande diskussionen om hans nazistsympatier.) (2010)

Martin Kylhammar, Ett hemligt liv (2019)

Karl-Erik Lundevall, Från åttital till nittital (1953)

Svante Lovén, Skuggornas rike; Mytiska mönster i Heidenstams Endymion och Hans Alienus (1993)

Bo Ollén, Heidenstam som barnboksförfattare (1992)

Magnus von Platen, Verner von Heidenstam och Emilia Uggla: ett äktenskap (1994)

Allan Ranius, Verner von Heidenstam: en bibliografi (2004) med ett Supplement (2009). (Bibliografin innehåller en fullständig förteckning över Heidenstams böcker och böcker om honom)
Författare som inspirerats av Verner von Heidenstam

Ole Söderström, Molnvandringen (1970)

Torgny Lindgren, Skrämmer dig minuten (1981)