Heidenstamsällskapets urval


Heidenstams centrala verk

Dikter (1895)

Nya dikter (1915)

Karolinerna (1897-1898)

Folkungaträdet
- Folke Filbyter (1905)
- Bjälboarvet (1907)
Andra böcker av Heidenstam

Vallfart och vandringsår (1888)
Endymion (1889)

Hans Alienus (1892)

Den heliga Birgittas pilgrimsfärd (1901)

Svenskarna och deras hövdingar I-II (1908 och 1910)

När kastanjerna blommade (postumt 1941)
Böcker om Heidenstam:

Kate Bang, Vägen till Övralid (1945) och Övralid (1946)

Staffan Björck, Heidenstam och sekelskiftets Sverige (1946) och Verner von Heidenstam (1965)

Fredrik Böök, Verner von Heidenstam (1946 och 1959)

Per I. Gedin, Verner von Heidenstam. Ett liv (2006)

Gäster från jorden, tal på Övralid 1945-2005 (2005)

Martin Kylhammar, Ett hemligt liv (2019)

Karl-Erik Lundevall, Från åttital till nittital (1953)

Svante Lovén, Skuggornas rike; Mytiska mönster i Heidenstams Endymion och Hans Alienus (1993)

Bo Ollén, Heidenstam som barnboksförfattare (1992)

Allan Ranius, Verner von Heidenstam: en bibliografi (2004) med ett Supplement (2009). (Bibliografin innehåller en fullständig förteckning över Heidenstams böcker och böcker om honom)
Du kan läsa texter ur Heidenstams verk och finna annan Heidenstamiana hos litteraturbanken.se Klicka här