Följ oss på Facebook
Följ oss på Facebook

Kontakt

info@vernervonheidenstam.se eller ring någon i styrelsen


Syfte

Heidenstamsällskapet har till syfte att sprida kunskap om Verner von Heidenstams författarskap, att levandegöra hans livsverk och att informera om aktuell Heidenstamforskning.

Sällskapets styrelse skall informera Stiftelsen Övralid om sin verksamhet.

Heidenstamsällskapets folder

Heidenstamsällskapets folder (PDF), tidigare upplaga. Årsavgift, se under fliken Medlemskap

Stiftelsen Övralid

Övralidsstiftelsen, som instiftades efter Heidenstams död, har som sin huvudsakliga uppgift att underhålla egendomen Övralid samt att varje år utse en pristagare till Övralidspriset.


Lista över Övralidspristagare