Hur lätt blir människornas kinder heta

Hur lätt blir människornas kinder heta!

De döma snabba, fast de litet veta,

de många rösterna, som hjärtan mäta.

Men i vart hjärta finns en dörr med lås,

ett hemligt rum, vars nyckel ingen finner,

och oljan, vilken i dess lampor brinner,

är hemligheter som med oss förgås.

I nyckelhålets strimma på vår väg

vi röra oss och vakna upp och somna.

Hon leder oss, och långt i fjärran komma

den strimman lyser våra sista steg.

Ur ”Dikter” som utkom 1895.

Styrelsens val


Kontakt

info@vernervonheidenstam.se eller ring någon i styrelsen

Postadress: Heidenstamsällskapet c/o H Jaldung, Södra Munkeby 240, 451 97 Uddevalla


Syfte

Heidenstamsällskapet har till syfte att i samarbete med Stiftelsen Övralid rikta uppmärksamheten på Verner von Heidenstams betydelsefulla livsverk och främja forskningen härom.
Sällskapet bildades år 1974.


Stiftelsen Övralid

Övralidspriset, som instiftades efter Heidenstams död, har som sin huvudsakliga uppgift att underhålla egendomen Övralid samt att varje år utse en pristagare till Övralidspriset.


Lista över samtliga pristagare.