”Året är 1888 och nittiotalism kan det av naturliga skäl ännu inte vara tal om i kommentarerna, men ett faktum är, att Vallfart och vandringsår kommer att bli just den svenska nittiotalismens inledningsverk, det nittiotal vars övriga stora debuttexter verkligen kommer ut på 1890-talet: Gösta Berlings saga 1891, Guitarr och dragharmonika 1891, Vildmarks- och kärleksvisor 1895”.

Fil doktor Styrbjörn Järnegard, 2009

Kontakt

info@vernervonheidenstam.se eller ring någon i styrelsen

Postadress: Heidenstamsällskapet c/o H Jaldung, Södra Munkeby 240, 451 97 Uddevalla


Syfte

Heidenstamsällskapet har till syfte att sprida kunskap om Verner von Heidenstams författarskap, att levandegöra hans livsverk och att informera om aktuell Heidenstamforskning.

Sällskapets styrelse skall informera Stiftelsen Övralid om sin verksamhet.

Heidenstamsällskapets folder

Heidenstamsällskapets folder(PDF)

Stiftelsen Övralid

Övralidsstiftelsen, som instiftades efter Heidenstams död, har som sin huvudsakliga uppgift att underhålla egendomen Övralid samt att varje år utse en pristagare till Övralidspriset.


Lista över samtliga pristagare.