HOS SPÅKVINNAN

Du säger: lär mig på en fälla glänta,

som fångar lyckan i sitt gillergarn.

Hur lätt att lära! Sätt dig endast, barn,

som förr med händerna i knät och vänta.

Omkring oss lyckans gyllne fjäril svingar

och söker oss beständigt alla dar.

Men vilken lär dig, hur man håller kvar

den fjäriln utan bräckta glittervingar?

Ur Nya dikter 1915

Styrelsens val


Kontakt

info@vernervonheidenstam.se eller ring någon i styrelsen

Postadress: Heidenstamsällskapet c/o H Jaldung, Södra Munkeby 240, 451 97 Uddevalla


Syfte

Heidenstamsällskapet har till syfte att i samarbete med Stiftelsen Övralid rikta uppmärksamheten på Verner von Heidenstams betydelsefulla livsverk och främja forskningen härom.
Sällskapet bildades år 1974.


Stiftelsen Övralid

Övralidspriset, som instiftades efter Heidenstams död, har som sin huvudsakliga uppgift att underhålla egendomen Övralid samt att varje år utse en pristagare till Övralidspriset.


Lista över samtliga pristagare.