Om stormen plötsligt vänder
vårt bord och allt som bordet bär,
låt oss, som hålla stormen kär,
stå upp och klappa händer.
Som formade i drivet
och blårött guld stå land och stad;
jag vill bland höstens döda blad
bedårad prisa livet.

(Sista versen i Höstsång ur Dikter, 1895)Kontakt

info@vernervonheidenstam.se eller ring någon i styrelsen

Postadress: Heidenstamsällskapet c/o H Jaldung, Södra Munkeby 240, 451 97 Uddevalla


Syfte

Heidenstamsällskapet har till syfte att i samarbete med Stiftelsen Övralid rikta uppmärksamheten på Verner von Heidenstams betydelsefulla livsverk och främja forskningen härom.
Sällskapet bildades år 1974.

Heidenstamsällskapets folder

Heidenstamsällskapets folder(PDF)

Stiftelsen Övralid

Övralidspriset, som instiftades efter Heidenstams död, har som sin huvudsakliga uppgift att underhålla egendomen Övralid samt att varje år utse en pristagare till Övralidspriset.


Lista över samtliga pristagare.