Paradisets timma

När människorna sova
vid sommarnattens sken
och tusen röster lova
sin fröjd från gren till gren,
då purpras lingonriset
av still skyars gull;
då hägrar paradiset
än över jordens mull.

Du äng, låt kalkar glimma
kring älvans lätta häl!
Du paradisets timma
din dagg gjut i vår själ!
Än jublar fågelsången
kring gryningsljusa sund
så klar som första gången
i tidens första stund.

(ur Nya dikter 1915)Kontakt

info@vernervonheidenstam.se eller ring någon i styrelsen

Postadress: Heidenstamsällskapet c/o H Jaldung, Södra Munkeby 240, 451 97 Uddevalla


Syfte

Heidenstamsällskapet har till syfte att sprida kunskap om Verner von Heidenstams författarskap, att levandegöra hans livsverk och att informera om aktuell Heidenstamforskning.

Sällskapets styrelse skall informera Stiftelsen Övralid om sin verksamhet.

Heidenstamsällskapets folder

Heidenstamsällskapets folder(PDF)

Stiftelsen Övralid

Övralidspriset, som instiftades efter Heidenstams död, har som sin huvudsakliga uppgift att underhålla egendomen Övralid samt att varje år utse en pristagare till Övralidspriset.


Lista över samtliga pristagare.