Om tusen år

En dallring i fjärran rymd, ett minne
av gården, som sken fram bland höga träd.
Vad hette jag? Vem var jag? Varför grät jag? Förgätit har jag allt, och som en stormsång allt brusar bort bland världarna, som rulla.


Dikten ”Om tusen år” ingår i det centrala verket ”Nya Dikter” som utkom 1915 på Albert Bonniers Förlag.

Styrelsens val för första kvartalet 2017.

Kontakt

info@vernervonheidenstam.se eller ring någon i styrelsen

Postadress: Heidenstamsällskapet c/o H Jaldung, Södra Munkeby 240, 451 97 Uddevalla


Syfte

Heidenstamsällskapet har till syfte att i samarbete med Stiftelsen Övralid rikta uppmärksamheten på Verner von Heidenstams betydelsefulla livsverk och främja forskningen härom.
Sällskapet bildades år 1974.


Årsmöte

Årsmötet äger alltid rum den 6 juli, diktarens födelsedag, samma dag som Övralidpriset delas ut. Efter årsmöte och gemensam lunch far deltagarna till Övralid för att övervara ceremonin som arrangeras av Stiftelsen Övralid. Sällskapet finns alltid på plats och träffar efter ceremonin pristagaren och stiftelseledamöterna över ett glas sherry på baksidan av Övralid.


Program

Heidenstamsällskapet genomför årligen ett utåtriktat program i samarbete med bl.a. Stiftelsen Övralid, bibliotek m.fl. kulturinstitutioner.


Stiftelsen Övralid

Stiftelsen Övralid, som instiftades efter Heidenstams död, har som sin huvudsakliga uppgift att underhålla egendomen Övralid samt att varje år utse en pristagare till Övralidpriset.


Lista över samtliga pristagare.