Följ oss på Facebook
Följ oss på Facebook
NYHETER,, FLÖDE, INFORMATION, DOKUMENT MM
1. Klicka på önskad rubrik/kategori nedan för att hitta information och dokument.
2. För att gå tillbaka till rubrik/kategorier, klicka på ”Förstasidan”.

01 Nyhetsflöde, Varia & Samtliga dokument

02 Månadsbrev

03 Tankar & Utkast

04 Forskning om Heidenstam

05 Om Heidenstamsällskapet

06 Årsredovisning

07 Årsmötesprotokoll

08 Styrelseprotokoll

09 Aktiviteter, Inbjudningar och Program

10 Årets programpunkter

11 Vår hemsida

12 GDPR

Kontakt

info@vernervonheidenstam.se eller ring någon i styrelsen


Syfte

Heidenstamsällskapet har till syfte att sprida kunskap om Verner von Heidenstams författarskap, att levandegöra hans livsverk och att informera om aktuell Heidenstamforskning.

Sällskapets styrelse skall informera Stiftelsen Övralid om sin verksamhet.

Heidenstamsällskapets folder

klicka här för att se vår trevliga 4-färgs informationsfolder (PDF), innehåller även bilder och dikter.


Stiftelsen Övralid

Övralidsstiftelsen, som instiftades efter Heidenstams död, har som sin huvudsakliga uppgift att underhålla egendomen Övralid samt att varje år utse en pristagare till Övralidspriset.


Lista över Övralidspristagare