”Jag visste på förhand i vilket rum jag skulle söka henne. Det kallades biblioteket på grund av sina hemmagjorda björkskåp, som från golv till tak voro fulla med böcker. Fast litet och anspråkslöst förtjänade det ett sådant namn. Vad som fanns i skåpen var mestadels läsvärt, och fick för mig stor betydelse då. Ju äldre jag blev, dess hellre höll jag henne sällskap i det rummet”.

Utdrag ur kapitlet om Heidenstams mormor i boken ”När kastanjerna blommade ” som kom ut på Albert Bonniers förlag år 1941.

Sällskapets styrelse

Ordförande:
Håkan Jaldung, 0522-651661
munkeby240@yahoo.se

Vice Ordförande:
Karin Lohm, 070-6662862
karin.lohm@outlook.com

Sekreterare:
Åsa Johansson, 070-6936640
sa_johansson@hotmail.com

Skattmästare:
Anders Jepsson, 070-8147833
anders.jepsson@telia.com

Ledamöter:
Sven-Göran Fransson, 070-2874689
sg.fransson@telia.com

Suppleanter:
Anna-Lena Höglund, 073-6004509
annalena.hg@telia.com

Harald Wigstrand, 070-3639195
harald.wigstrand@telia.com

Representant i styrelsen från Stiftelsen Övralid:
Per-Gunnar Andersson

Revisorer:
Bo Ribers
Anita Karlström (suppleant)

Valberedning:
Sammankallande: Hans Olof Dagerstig, 0143-107 57
Åke Holm
Ulrik Lohm

Hedersordföranden:
Gunnel Liljedal
Maria Waxegård