”Sverige var alltså fortfarande djupt förankrat i naturalismen när Vallfart och Vandringsår slog ”ner som en bomb i svensk litteratur”. Här var något alldeles nytt – en diktsamling som inte liknade något annat som utkommit i Sverige. Det gällde både form och innehåll. Den rimmade poesin var uppblandad av fri vers och till och med prosaavsnitt. Här fanns inte ett spår av naturalismen, intet om social misär, industriarbetets enformighet eller ”fallna flickors” öde. Istället besjunger Heidenstam livsglädjen, ansvarslösheten och njutningen”.

Per I. Gedin, 2006, hedersledamot i Heidenstamsällskapet

Sällskapets styrelse

Ordförande:
Håkan Jaldung,
info@vernervonheidenstam.se

Vice Ordförande:
Karin Lohm, 0760-220906

Skattmästare:
Solweig Larsson, 070-6418385

Ledamöter:
Rolf Ström, 070-5438251
Lars Åkerström, 070-2303247
Calill Ohlson, 070-8855050
Martin af Robson, 070-4711673

Suppleanter:
Annelie Dagerstig
Inger Sköld, 0142-40438

Representant i styrelsen från Stiftelsen Övralid:
Per-Gunnar Andersson

Revisor:
Bo Ribers

Ordförande i Valberedningen:
Elisabeth Wrangsjö, 072-5618998

Hedersordförande:
Maria Waxegård