DEN VÄNLIGA GÅRDEN.

En liten vänlig gård med röda hus
finns gömd i skogen vid en stilla sjö,
och under himmelshöga almars sus
på bryggan gubben sover vid sitt spö.
Till stugan för en liten krattad gång,
och framför trappan lyser solen fritt
på silverkulan och på flaggans stång
i snäckors och i blomsterklockors mitt.

Så lugnt är allt, som rådde ständig frid,
så putsat allt, var knut så vit.
Och skogens troll, som än från heden tid
i berg och stenar bygga, hitta dit.
Vid grinden flockas de i ljusan kväll.
Nyfikna stå de där i mörkret än
med mossigt hår och blanka ögonfjäll
och titta under spjälan på sin vän.


Ur Nya dikter 1915

Val av styrelseledamoten Rolf Ström

Sällskapets styrelse

Ordförande:
Håkan Jaldung, 0522-651661

Vice Ordförande:
Karin Lohm, 0760-220906

Sekreterare:
Harald Wigstrand, 070-363919

Skattmästare:
Anders Jepsson, 070-8147833

Ledamöter:
Sven-Göran Fransson, 070-2874689

Åsa Johansson, 070-6936640

Rolf Ström, 070-5438251

Suppleanter:
Anna-Lena Höglund, 073-6004509

Harald Wigstrand

Representant i styrelsen från Stiftelsen Övralid:
Per-Gunnar Andersson

Revisorer:
Bo Ribers
Anita Karlström (suppleant)

Valberedning:
Sammankallande: Hans Olof Dagerstig, 0143-107 57
Åke Holm
Ulrik Lohm

Hedersordföranden:
Gunnel Liljedahl (avliden 2017)
Maria Waxegård