Vitt blev ditt hår. Långt blev ditt skägg.
Solen sken in på bibelns ord,
där du satt vid din vägg.
som Job på sin hög av aska och jord.
Förunderligt stort är ett människoöde.
Dröm och saga och skummande flöde,
vågor och lågor och stormars kör,
men hon själv är det sköraste rör.

Ur Gustav Frödings jordafärd
(Nya dikter 1915)
Styrelsens val

Sällskapets styrelse

Ordförande:
Håkan Jaldung,
info@vernervonheidenstam.se

Vice Ordförande:
Karin Lohm, 0760-220906

Skattmästare:
Solweig Larsson, 070-6418385

Ledamöter:
Sven-Göran Fransson, 070-2874689

Rolf Ström, 070-5438251


Suppleanter:
Hans-Olof Dagerstig, 073-3118979
Annelie Dagerstig, 0143-10757


Representant i styrelsen från Stiftelsen Övralid:
Per-Gunnar Andersson

Hedersordförande:
Maria Waxegård