Står någon vän en gång vid din grav, må han då ej gå därifrån medlidsamt, tårögd utan med en glad sång och lyss till fågelkvittret.Från sidan 28 i ”Fragment och aforismer” som utkom 1959.

Val av styrelseledamoten
Sven-Göran Fransson

Sällskapets styrelse

Ordförande:
Håkan Jaldung,
hakan.jaldung@gmail.com

Vice Ordförande:
Karin Lohm, 0760-220906
karin.lohm@outlook.com

Skattmästare:
Solweig Larsson, 070-6418385
solweig.larsson@hotmail.com

Ledamöter:
Sven-Göran Fransson, 070-2874689
sg.fransson@telia.com

Rolf Ström, 070-5438251
strom.rolf@gmail.com

Annelie Dagerstig, 0143-10757
annelie.dagerstig@gmail.com


Suppleant:
Hans-Olof Dagerstig, 073-3118979

Representant i styrelsen från Stiftelsen Övralid:
Per-Gunnar Andersson

Hedersordförande:
Maria Waxegård