Ur dikten ”Hemmet”, den första versen:

Jag längtar hem till skogen.
Där finns en stig i gräset.
Där står ett hus på näset.
Var plockas under träden
så stora rosenhäger,
var vaggar blåsten säden
med sådant sus som hemma?
Var bäddas så mitt läger
Vid aftonklockans stämma?


Dikten ”Hemmet” ingår i det centrala verket ”Dikter” som utkom på Albert Bonniers förlag 1895.

Åsa Johanssons val för första kvartalet 2017.
Åsa är sekreterare i Heidenstamsällskapet och guide på Övralid

Sällskapets styrelse

Ordförande:
Håkan Jaldung, 0522-651661

Vice Ordförande:
Karin Lohm, 076-0220906

Sekreterare:
Åsa Johansson, 070-6936640

Skattmästare:
Anders Jeppsson, 070-8147833

Ledamöter:
Sven-Göran Fransson, 070-2874689

Suppleanter:
Anna-Lena Höglund, 073-6004509
Harald Wigstrand, 070-3639195

Representant i styrelsen från Stiftelsen Övralid:
Per-Gunnar Andersson

Revisorer:
Bo Ribers
Anita Karlström (suppleant)

Valberedning:
Sammankallande:
Hans Olof Dagerstig, 0143-107 57
Åke Holm
Ulrik Lohm

Hedersledamöter:
Per I. Gedin
Martin Kylhammar