Sällskapets styrelse

Ordförande:
Martin af Robson, 070-4711673

Vice Ordförande:
Lars Åkerström, 070-7303247

Skattmästare:
Solweig Larsson, 070-6418385

Ledamöter:
Calill Ohlson, 070-8855050

Annelie Dagerstig, 013-151207
Bo Olsson, 070-3261708
Anna Maria Lilljebjörn, 070-6597183

Suppleanter:
Karin Lohm, 076-0220906
Inger Sköld, 0142-40438

Representant i styrelsen från Stiftelsen Övralid:
Per-Gunnar Andersson

Revisor:
Tora Wigstrand, 070-3125760

Ordförande i Valberedningen:
Katarina Edenheim, 070-2430278

Hedersordförande:
Maria Waxegård