Står någon vän en gång vid din grav, må han då ej gå därifrån medlidsamt, tårögd utan med en glad sång och lyss till fågelkvittret.Från sidan 28 i ”Fragment och aforismer” som utkom 1959.

Val av styrelseledamoten
Sven-Göran Fransson

Sällskapets styrelse

Ordförande:
Håkan Jaldung,

Vice Ordförande:
Karin Lohm, 0760-220906

Sekreterare:
Harald Wigstrand, 070-363919

Skattmästare:
Anders Jepsson, 070-8147833

Ledamöter:
Sven-Göran Fransson, 070-2874689

Åsa Johansson, 070-6936640

Rolf Ström, 070-5438251

Suppleanter:
Anna-Lena Höglund, 073-6004509

Harald Wigstrand

Representant i styrelsen från Stiftelsen Övralid:
Per-Gunnar Andersson

Revisorer:
Bo Ribers
Anita Karlström (suppleant)

Valberedning:
Sammankallande: Hans Olof Dagerstig, 0143-107 57
Åke Holm
Ulrik Lohm

Hedersordföranden:
Gunnel Liljedahl (avliden 2017)
Maria Waxegård