Vi förvanska frågorna, därför att ett
brett och öppet beslut hos oss numer
tycks vara en omöjlighet
– och i årtionden få vi sedan sota
för den halvheten.

Ingår i Dagar och händelser 1909
Ur Uppsatser Ett nytt 1809

Sällskapets styrelse

Ordförande:
Martin af Robson, 070-4711673

Vice Ordförande:
Karin Lohm, 076-0220906

Skattmästare:
Solweig Larsson, 070-6418385

Ledamöter:
Rolf Ström, 070-5438251
Lars Åkerström, 070-2303247
Calill Ohlson, 070-8855050

Suppleanter:
Annelie Dagerstig
Inger Sköld, 0142-40438

Representant i styrelsen från Stiftelsen Övralid:
Per-Gunnar Andersson

Revisor:
Bo Ribers

Ordförande i Valberedningen:
Elisabeth Wrangsjö, 072-5618998

Hedersordförande:
Maria Waxegård