Jutta kommer till Folkungarna

Det red en jungfru från Danemark,
en ängel från himmelen ljusa;
men glädjen är skör och sorgen är stark.
Lindelöv, lindelöv, susa!

Stig in, stig in, jungfru Lindelöv,
i borgen, där harporna brusa!
Så talade kungen, och jungfrun blev röd.
Lindelöv, lindelöv, susa!

Och jungfrun blev hälsad och jungfrun blev kysst,
och stjärnorna tindra över hallen.
Nu gråter lilla jungfrun så bittert och tyst.
Lindelöv, lindelöv fallen!

(Nya dikter 1915)

Sällskapets styrelse

Ordförande:
Håkan Jaldung,
info@vernervonheidenstam.se

Vice Ordförande:
Karin Lohm, 0760-220906

Skattmästare:
Solweig Larsson, 070-6418385

Ledamöter:
Sven-Göran Fransson, 070-2874689
Rolf Ström, 070-5438251
Erik Wennström, 070-3740870
Lars Åkerström, 070-2303247

Suppleanter:
Annelie Dagerstig
Kerstin Wennström

Representant i styrelsen från Stiftelsen Övralid:
Per-Gunnar Andersson

Revisor:
Bo Ribers

Ordförande i Valberedningen:
Elisabeth Wrangsjö, 072-5618998

Hedersordförande:
Maria Waxegård