”I Hans Alienus gör Heidenstam ett bokslut över sitt tidigare liv. Hans Alienus fyller trettio år i dikten, och Heidenstam började på allvar planera boken 1889 då han fyllde lika mycket. Han var på väg in i medelåldern. Hans liv var turbulent under verkets tillkomst. Han hade blivit en firad författare och uppnått sitt mål att bli den nya litteraturens anförare”.

Ur Ett liv 2007 av Per I. Gedin

Sällskapets styrelse

Ordförande:
Håkan Jaldung,
info@vernervonheidenstam.se

Vice Ordförande:
Karin Lohm, 0760-220906

Skattmästare:
Solweig Larsson, 070-6418385

Ledamöter:
Rolf Ström, 070-5438251
Lars Åkerström, 070-2303247
Calill Ohlson, 070-8855050
Martin af Robson, 070-4711673

Suppleanter:
Annelie Dagerstig
Inger Sköld, 0142-40438

Representant i styrelsen från Stiftelsen Övralid:
Per-Gunnar Andersson

Revisor:
Bo Ribers

Ordförande i Valberedningen:
Elisabeth Wrangsjö, 072-5618998

Hedersordförande:
Maria Waxegård