SOVANDE GÅRDAR.

Vägen slingrar vit och öde

mellan nattens tysta gårdar.

Allt det onda, som skall hända,

sover ännu djupt och stilla.

Ofall, vaka, olyckstider,

allt skall stunda, likvagn slamra,

unga åldras, gårdar jämnas.

Natt, hölj i din ro

oss, som ensamma gå,

hölj för oss våra kommande dagar!

Ur Nya dikter 1915

Val av Harald Wigstrand

Heidenstamsällskapets sekreterare

Sällskapets styrelse

Ordförande:
Håkan Jaldung,

Vice Ordförande:
Karin Lohm, 0760-220906

Sekreterare:
Harald Wigstrand, 070-363919

Skattmästare:
Anders Jepsson, 070-8147833

Ledamöter:
Sven-Göran Fransson, 070-2874689

Åsa Johansson, 070-6936640

Rolf Ström, 070-5438251

Suppleanter:
Anna-Lena Höglund, 073-6004509

Harald Wigstrand

Representant i styrelsen från Stiftelsen Övralid:
Per-Gunnar Andersson

Revisorer:
Bo Ribers
Anita Karlström (suppleant)

Valberedning:
Sammankallande: Hans Olof Dagerstig, 0143-107 57
Åke Holm
Ulrik Lohm

Hedersordföranden:
Gunnel Liljedahl (avliden 2017)
Maria Waxegård