Står någon vän en gång vid din grav, må han då ej gå därifrån medlidsamt, tårögd utan med en glad sång och lyss till fågelkvittret.Från sidan 28 i ”Fragment och aforismer” som utkom 1959.

Val av styrelseledamoten
Sven-Göran Fransson

Sällskapets styrelse

Ordförande:
Håkan Jaldung,
info@vernervonheidenstam.se

Vice Ordförande:
Karin Lohm, 0760-220906

Skattmästare:
Solweig Larsson, 070-6418385

Ledamöter:
Sven-Göran Fransson, 070-2874689

Rolf Ström, 070-5438251


Suppleanter:
Hans-Olof Dagerstig, 073-3118979
Annelie Dagerstig, 0143-10757


Representant i styrelsen från Stiftelsen Övralid:
Per-Gunnar Andersson

Hedersordförande:
Maria Waxegård