”Jag visste på förhand i vilket rum jag skulle söka henne. Det kallades biblioteket på grund av sina hemmagjorda björkskåp, som från golv till tak voro fulla med böcker. Fast litet och anspråkslöst förtjänade det ett sådant namn. Vad som fanns i skåpen var mestadels läsvärt, och fick för mig stor betydelse då. Ju äldre jag blev, dess hellre höll jag henne sällskap i det rummet”.

Utdrag ur kapitlet om Heidenstams mormor i boken ”När kastanjerna blommade ” som kom ut på Albert Bonniers förlag år 1941.

Sällskapets styrelse

Ordförande:
Håkan Jaldung, 0522-651661

Vice Ordförande:
Karin Lohm, 0760-220906

Sekreterare:
Åsa Johansson, 070-6936640

Skattmästare:
Anders Jepsson, 070-8147833

Ledamöter:
Sven-Göran Fransson, 070-2874689

Suppleanter:
Anna-Lena Höglund, 073-6004509

Harald Wigstrand, 070-3639195

Representant i styrelsen från Stiftelsen Övralid:
Per-Gunnar Andersson

Revisorer:
Bo Ribers
Anita Karlström (suppleant)

Valberedning:
Sammankallande: Hans Olof Dagerstig, 0143-107 57
Åke Holm
Ulrik Lohm

Hedersordföranden:
Gunnel Liljedal
Maria Waxegård