Sommarljuset (den tredje versen)

Bestråla, ljus, de minsta snår,
som dina marker smycka!
Från dig jag kom, mot dig jag går,
bevingad av din lycka.

Ur Nya dikter 1915

Sällskapets styrelse

Ordförande:
Håkan Jaldung,
info@vernervonheidenstam.se

Vice Ordförande:
Karin Lohm, 0760-220906

Skattmästare:
Solweig Larsson, 070-6418385

Ledamöter:
Sven-Göran Fransson, 070-2874689
Rolf Ström, 070-5438251
Lars Åkerström, 070-2303247

Suppleanter:
Annelie Dagerstig

Representant i styrelsen från Stiftelsen Övralid:
Per-Gunnar Andersson

Revisor:
Bo Ribers

Ordförande i Valberedningen:
Elisabeth Wrangsjö, 072-5618998

Hedersordförande:
Maria Waxegård