Jutta kommer till Folkungarna

Det red en jungfru från Danemark,
en ängel från himmelen ljusa;
men glädjen är skör och sorgen är stark. Lindelöv, lindelöv, susa!

Stig in, stig in, jungfru Lindelöv,
i borgen, där harporna brusa!
Så talade kungen, och jungfrun blev röd. Lindelöv, lindelöv, susa!

Och jungfrun blev hälsad och jungfrun blev kysst,
Och stjärnorna tindra över hallen.
Nu gråter lilla jungfrun så bittert och tyst. Lindelöv, lindelöv, fallen!


Ur Nya dikter. Dikten har valts av Anna-Lena Höglund, suppleant i styrelsen, tidigare ordförande i Heidenstamsällskapet.

Sällskapets styrelse

Ordförande:
Håkan Jaldung, 0522-651661

Vice Ordförande:
Karin Lohm, 0760-220906

Sekreterare:
Utses under september 2017

Skattmästare:
Anders Jepsson, 070-8147833

Ledamöter:
Sven-Göran Fransson, 070-2874689

Åsa Johansson, 070-6936640

Rolf Ström, 070-5438251

Suppleanter:
Anna-Lena Höglund, 073-6004509

Harald Wigstrand, 070-3639195

Representant i styrelsen från Stiftelsen Övralid:
Per-Gunnar Andersson

Revisorer:
Bo Ribers
Anita Karlström (suppleant)

Valberedning:
Sammankallande: Hans Olof Dagerstig, 0143-107 57
Åke Holm
Ulrik Lohm

Hedersordföranden:
Gunnel Liljedal
Maria Waxegård