Körer av vindar
främlingen viska
Vätterns viskande
vackra namn.

Ur Heidenstams ungdomsdikt Vättern.
Val av styrelsen

Sällskapets styrelse

Ordförande:
Håkan Jaldung,
info@vernervonheidenstam.se

Vice Ordförande:
Karin Lohm, 0760-220906

Skattmästare:
Solweig Larsson, 070-6418385

Ledamöter:
Sven-Göran Fransson, 070-2874689
Rolf Ström, 070-5438251
Erik Wennström, 070-3740870
Lars Åkerström, 070-2303247

Suppleanter:
Annelie Dagerstig
Kerstin Wennström

Representant i styrelsen från Stiftelsen Övralid:
Per-Gunnar Andersson

Revisor:
Bo Ribers

Ordförande i Valberedningen:
Elisabeth Wrangsjö, 072-5618998

Hedersordförande:
Maria Waxegård