Heidenstamsällskapet vill fördjupa och vidga intresset för Verner von Heidenstam; hans person, hans tid och framförallt hans inflytande på svensk litteratur. Sällskapet vill även sprida kunskap om Verner von Heidenstams författarskap, levandegöra hans livsverk och informera om aktuell Heidenstamforskning. Heidenstamsällskapet bildades 1974 och har cirka 160 medlemmar. Vi inbjuder årligen våra medlemmar till ett flertal föreläsningar, symposier, konserter och resor i författarens fotspår.

För mer information om Heidenstamsällskapet, klicka här för att se vår trevliga folder (PDF), innehåller även bilder och dikter.

NYHETER, FLÖDE, INFORMATION, DOKUMENT MM
1 Klicka på önskad rubrik/kategori nedan för att hitta information och dokument.
2 För att gå tillbaka till rubrik/kategorier, klicka på "Sällskapet" alt "Förstasidan".

01 Nyhetsflöde, Varia & Samtliga dokument

02 Månadsbrev

03 Tankar & Utkast

04 Forskning om Heidenstam

05 Om Heidenstamsällskapet

06 Årsredovisning

07 Årsmötesprotokoll

08 Styrelseprotokoll

09 Aktiviteter, Inbjudningar och Program

10 Årets programpunkter

11 Vår hemsida

12 GDPR