-Jag målar i vanvett. Det lyser mitt bläck.
Se orden ta röda luvor
och vägra att stampa i jämna led!
De stappla som druckna från stiftet ned.


Ur dikten Tvillingbröderna
Ingår i Hans Alienus 1892Uppdatering av innehåll sker vid månadsskiftet

1 Klicka på någon av följande kategorier
2 Från vald kategori kan du välja annan kategori
3 Tillbaka hit: Klicka på "Tillbaka till webbplatsen"

01 Aktuellt

02 Månadsbrev

03 Tankar & Utkast

04 Forskning om Heidenstam

05 Om Heidenstamsällskapet

06 Årsredovisning

07 Årsmötesprotokoll

08 Styrelseprotokoll

09 Erbjudanden & Inbjudningar

10 Register över valda dikter

11 Vår hemsida

12 GDPR