Hos spåkvinnan

Du säger: Lär mig på en fälla glänta,
som fångar lyckan i sitt gillergarn.
Hur lätt att lära! Sätt dig endast, barn,
som förr med händerna i knät och vänta.
Omkring oss lyckans gyllne fjäril svingar
och söker oss beständigt alla dar.
Men vilken lär dig, hur man håller kvar
den fjäriln utan bräckta glittervingar?


(Nya dikter 1915)Uppdatering av innehåll sker vid månadsskiftet

1 Klicka på någon av följande kategorier
2 Från vald kategori kan du välja annan kategori
3 Tillbaka hit: Klicka på "Tillbaka till webbplatsen"

01 Aktuellt

02 Månadsbrev

03 Tankar & Utkast

04 Forskning om Heidenstam

05 Om Heidenstamsällskapet

06 Årsredovisning

07 Årsmötesprotokoll

08 Styrelseprotokoll

09 Erbjudanden & Inbjudningar

10 Register över valda dikter

11 Vår hemsida

12 GDPR