Jag längtar hem sen åtta långa år.
I själva sömnen har jag längtan känt.
Jag längtar hem. Jag längtar var jag går
-men ej till människor! Jag längtar marken,
jag längtar stenarna där barn jag lekt.


Ur Vallfart och vandringsår 1888 Ensamhetens tankar IVMedlemskap

Årsavgiften fr.o.m. 2023 är för
enskild medlem 250 kr och för makar/sammanboende 300 kr.
Enskild Ständig medlem 2500 kr
Familj Ständig medlem 3000 kr

Medlemsavgiften insättes på plusgiro 738869-7 eller Swish 1234575577. Glöm inte att ange namn och adress.

Du kan också ta kontakt med skattmästaren, se Styrelse.


Heidenstamsällskapets folder(PDF)