En restaurerad byggnad är som en liflös, schablonmässig gipsbild af något som nyss stod där lefvande och naturligt, ehuru kanske med många lyten och fulheter. Stilrenheten har mening endast så länge den är ett fritt och fullkomligt otvunget uttryck för en allt behärskande tidsanda. Denna är stilrenhetens kohesionskraft, och när den slocknar, falla stilmotiven i sär och ligga på allmänningen till bruk för hvar och en som förmår att subjektivt utvälja de tjänligaste och förena dem till något nytt. Krafvet på stilrenhet är en fordran att arkitekturen skall förbli ett handtverk och förlora allt innehåll och all växtkraft. Stilrenhetens sprängande är första villkoret för framträdandet af en ny och själfständig byggnadskonst.

Ur Modern barbarism 1894Medlemskap

Årsavgiften fr.o.m. år 2018 är för enskild medlem 200:- och 250:- för makar/sambo.

Medlemsavgiften insättes på plusgiro 738869-7 eller Swish 1234575577. Glöm inte att ange namn och adress.

Du kan också ta kontakt med skattmästaren, se Styrelse.

Medlemsansökan

Heidenstamsällskapets folder(PDF)