Ensamhetens tankar XVIII

Kring halva jorden jag letat har
en punkt, som jag vackrast fick kalla.
Så vackra vore de alla,
att ingen vackrare var.
Tag allt som är mitt och mitt kan bli,
men lämna min yppersta gåva
att kunna njuta och lova,
där en annan går kallt förbi!


Ur Vallfart och vandringsår 1888
Val av medlemmen Solveig Johansson


Medlemskap

Årsavgiften fr.o.m. år 2018 är för enskild medlem 200:- och 250:- för makar/sambo.

Medlemsavgiften insättes på plusgiro 738869-7 eller Swish 1234575577. Glöm inte att ange namn och adress.

Du kan också ta kontakt med skattmästaren, se Styrelse.

Medlemsansökan

Heidenstamsällskapets folder(PDF)