Medlemskap

Årsavgiften fr.o.m. år 2018 är för enskild medlem 200:- och 250:- för makar/sambo.

Medlemsavgiften insättes på plusgiro 73 88 69-7. Glöm inte att ange namn och adress.

Du kan också ta kontakt med skattmästaren, se Styrelse.

Medlemsansökan