Medlemskap

Årsavgiften är 150:- för enskild medlem och 200:- för makar/samboende.

Medlemsavgiften insättes på plusgiro 73 88 69-7. Glöm inte att ange namn och adress.

Du kan också ta kontakt med skattmästaren, se Styrelse.

Medlemsansökan