namnteckning
Tisdagen den 23 maj 2017 kl 1830-2000 ca (preliminärt).

Heidenstam (preliminärt)

Övralid

Föreläsare: Professor emeritus Per Rydén, Lunds universitet

Detaljprogram förbereds.